محمد هادی یوسفی غروی
محمد هادی یوسفی غروی
تدریس خارج رجال، مدرسه ی دارالشفاء، سال تحصیلی 94-95. تدريس فقه و اصول سطح چهار در مدرسه ی عالی امام خمينی و تدريس و تقرير خارج فقه عبادات در مدرسه ی شهيدين. تدریس و اشراف بر پایان نامه ها در مدرسه عالی دارالشفاء، مدرسه عالی فقه و معارف، مدرسه امام خمینی و جامعة العلوم الاسلامية. عضو شورای کتاب مجمع جهانی اهل بيت، عضو انجمن تاريخ پژوهان كشور، عضو شورای برنامه ريزی رشته ی تخصصی تاريخ اسلام حوزه علمیه قم، عضو مجمع انديشه ی اسلامی (مجمع الفكر الاسلامي). عضو کمیته حوزه ای فقه و مبانی حقوق، علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری. عضو هیات تحریریه ی فصل نامه ی شیعه پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی.