آشنایی با منابع تاریخ اسلام و تشیع و روش نقد اخبار
نویسنده: محمد هادی یوسفی غروی

ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف
تاریخ انتشار: 1394 ش.
ISBN-13:‏ 978-964-531-950-0
تعداد صفحات: 144
 

مقدمه ی کتاب "موسوعة التاريخ الاسلامي" مشتمل بر اطلاعات عمومی راجع به منابع سیره ی نبوی و تاریخ اسلام، به همراه معرفی منابع تاریخ تشیع و مقاتل سیدالشهدا علیه السلام که برای استادهای تاریخ اسلام در جامعة الزهراء بیان شده است به ضمیمه ی "ملاک های نقد اخبار" در کتاب پیش رو گرد آمده است.

موضوع: تاریخ نویسی اسلامی - نقد و تفسیر، تاریخ نویسان مسلمان، 

 
URL http://alyousofi.ir/fa/book_978-964-531-950-0.htm