اشراف بر پایان نامه ها

به ترتيب تاريخ

 

1393

 

  • سیره ی امام رضا (ع) در مدینه، استاد مشاور، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف اسلامی، رشته: مدرسی معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، دانشجو: محمد مصطفی اسعدی، 

 

 

1392

  • تفاوت‌هاي سيره حکومتي امام علي(ع)و خلفاي پيشين در حوزه مسايل اجتماعي، استاد راهنما، مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد، دانشکده علوم حديث قم، دانشجو: محمدرضا صداقت

 

 

 

1389

 

• سیره نبوی در عصر مکی از نگاه طبری (مقایسه تفسیر و تاریخ)/ استاد راهنما/ کارشناسی ارشد/ رشته ی تاریخ اسلام/ دانشگاه باقر العلوم/ دانشکده ی علوم اجتماعی، علوم سیاسی و تاریخ/ محمد سعید نجاتی/مرداد 1389ش.

 

1387

 

• بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه/ استاد راهنما/ رساله سطح 3/ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/ حسین مقدسی پور/1387ش.

 

1386

• حیاة ابي ذر الغفاري/ استاد راهنما/ کارشناسی ارشد/تاریخ اسلام/ مدرسه عالی فقه و معارف تسلامی/ سمير الشمري/ دی 1386ش.
• غزوة احد من نظر القرآن الکريم (نقد و ملاحظه النظريات التاريخية للمفسرين من الفريقين)/ استاد راهنما/ کارشناسی ارشد/ فقه و معارف اسلامی/ مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی/ قاسم الساعدي/ تیر 1386ش.
• شخصیت و آثار اصحاب غیر عرب امام صادق علیه السلام/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/تاریخ اسلام/مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی/ محسن علی خان/ شهریور 1386ش.

 

1385

• الامام الحسين في حلة السماء/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/فقه و معارف اسلامي/الجامعة المتخصصة بالفقه و الاصول /طاهر محمد شرهان/1385ش.
• البحث القرآني في تراث شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/فقه و معارف اسلامي/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/محمد حيدر حمودي/ فروردین 1385ش.
• جريان شناسي اصحاب نبوي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/محمد موسي نوري/1385ش.
• شخصية امام علي و ابعادها علي لسان الشاعر الاسلامي من الولادة الي الشهادة/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/حسين فرج الله/1385ش.
• نقد و بررسي ديدگاه هاي مونتگمري وات درباره ي سيره ي نبوي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/سيد قاسم رزاقی موسوی/تابستان 1385ش.
• وضعيت زن در عصر اسلامی (نيم قرن اول هجری)/استاد مشاور/كارشناسی ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/محمد جواد واعظی/1385ش.

 

1384

• ابن العلقمي و سقوط بغداد/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/جعفر علي العالي (بحرين)/1384ش.
• اللعب بآلات القمار و المصاديق المستجدة/استاد مشاور /كارشناسي ارشد /فقه و معارف اسلامي/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/عصام الجبوري/1384ش.
• تراجم و رجال در فرهنگ شيعه از قرن پنجم تا پايان قرن نهم/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/سيد محمد حسين مير عبداللهي/1384ش.
• دراسة في الآثار الاجتماعية و الفردية للمجاهدين القتالي و جهاد النفس من منظور الثقلين/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/علوم قرآن و حديث/مدرسه ي عالي امام خميني/هادي عبدالله/1384ش.
• دور المرجعية في مقاومة الاستعمار 1914-1920م./استاد راهنما/كارشناسي ارشد/فقه و معارف اسلامي/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/ميثم اليعقوبي/1384ش.
• عدالت صحابه از نگاه قرآن، سنت و تاريخ/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/فقه و معارف اسلامي/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/محمد علي حسيني/دی 1384ش.
• نظرية العصمة؛ دراسة مقارنة بين ماكتبه السيد المرتضي و العلامه حلي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/اعتقادات/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/سهيل السهيلي (عراق)/1384ش.
• تدبری در قرآن در رزاقیت آفریدگار و تلاش انسان/ استاد راهنما/ رساله علمی سطح 3/ /مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/ عبداللطیف بهنام/ 1384ش.

 

1383

• تعريب كتاب التذكرة في المبدأ و المعاد للخواجة نصير الدين طوسي، شرح و تعليقات آية الله حسن حسن زاده ي آملي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/فقه و معارف اسلامي/مدرسه ي عالي فقه و معارف اسلامي/صادق جعفر الشاطي/1383ش.
• نقش و موضع گیری ائمه در قیام های شیعی/ استاد مشاور/ / / شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم/ علی رحمتی وند/ مرداد 1383ش.

 

1381

• فلسفه ي حيات انسان در دنيا از ديدگاه قرآن/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/مرتضي موحدي/1381ش.
• ماهیت و فلسفه ي مهر و بيان پاره اي از احكام آن از ديدگاه آيات و روايات/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/محمد طالبي احمد آبادي/1381ش.
• موانع اجتماعي و فرهنگي اقتدار و مشروعيت امامت حضرت سجاد در جامعه/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/احسان قرائتي ستوده/1381ش.
• نقش آميختگي حق و باطل در سقوط فرد و جامعه از ديدگاه نهج البلاغه/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/سيد روح الله صالحي ساداتي/زمستان 1381ش.
• ویژگی های جاهلیت در قرآن/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/علي جعفري سيريزي/بهار 1381ش.

 

1380

• انحرافات فكری عصر امام صادق و موضع حضرت در انحراف زدايي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/سد سعيد حسيني/1380ش.
اندیشه‏های تاریخی شیخ مفید/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/پژوهشكده ي حوزه و دانشگاه/قاسم خانجانی/189ص/1380ش.
• امدادهاي غيبي و شرايط بهره مندي در قرآن/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/خادم حسين فاضلي/1380ش.
• سيره ي عملي ائمه ي معصومين و اصحاب در برخورد با مخالفين/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/محمد جواد واعظي/1380ش.
• شبهه ها و فتنه هاي فرهنگي در زمان حكومت علي (ع)/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/الهيات و معارف اسلامي/موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی/محمد رضا احمدي ندوشن/1380ش.
• تحلیل و بررسی ولایت مطلقه فقیه/ استاد مشاور/ کلام اسلامی/ رساله علمی سطح 4/ حوزه علمیه قم/ علی کربلایی پازوکی/ 1380ش.

 

1379

اصناف المستحقین للزكاة /استاد راهنما/سطح سه/فقه/مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/حسن مفرح‏زاده/200ص/1379ش.
بررسی مغازي موسى بن عقبه/ استاد مشاور/كارشناسى ارشد/تاريخ اسلام/پژوهشكده ي حوزه و دانشگاه/حسين مرادى نسب/306ص/1379ش.
• باب هاي اهلبيت/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/جواد سليماني/1379ش.
• پيامدهاي سقيفه/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/سيد حسين موسوي بيرجندي/1379ش.
• تاريخ قبيله ي ثقيف و نقش ثقفيان در تاريخ صدر اسلام/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/پژوهشكده ي حوزه و دانشگاه/محود حيدري ها/1379ش.
روابط خارجی مسلمانان در دوران پيامبر(ص)/استاد راهنما/تاريخ اسلام/كارشناسى ارشد/مؤسسه ي آموزشى امام خمينى/محمد قاسم احمدى/197ص/1379ش.
سير تاريخى پيدايش فرقه وهابيت و عملكرد آن /استاد راهنما/تاريخ اسلام/كارشناسى ارشد/مؤسسه آموزشى امام خمينى/عباس جعفرى/1379ش.
• صلح و صلحنامه در عصر پيامبر اكرم/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/تاريخ اسلام/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/حامد منتظري مقدم/1379ش.
• صحابه در قرآن/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/علوم قرآني/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/سيد ضياءالدين عليا نسب/1379ش.
• مناسبات مهاجر و انصار در سیره نبوی؛ هم دلی ها و رقابت ها/ استاد مشاور/ تاریخ اسلام/ کارشناسی ارشد/ پژوهشکده حوزه و دانشگاه/ 1379ش.

 

1378

• نقد و بررسي قرائت هاي قرآن و منشأ پيدايش آن/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/علوم قرآني/موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني/رضا ميقانی/1378ش.