زندگی نامه

محمد هادی یوسفی غروی

 

در سال 1327 هجرى شمسى در نجف اشرف متولد و در سال 1341 هجرى شمسى شروع به تحصيل مقدمات ادبى عرب نزد پدرم آيت الله حاج ميرزا محمود یوسفی غروى نمودم، پس از اتمام دروس سطوح مقدماتى و متوسط و عالى در سال 1349 به بحث خارج فقه (عبادات- صلاة الجماعة) مرحوم آیت الله خوئى و اصول (استصحاب) از ايشان، و فقه( معاملات) مكاسب( بيع و خيارات) از مرحوم امام خمينى حاضر شدم، در سال 1351 به قم منتقل شدم و مدتى بحث فقه و اصول سيد محمد صادق حسينى روحانى و سپس بحث فقه و اصول آیت الله سيد كاظم حسينى حائرى حاضر شدم تا بعد از سال 70 هجرى شمسى.

در نجف اشرف كتاب هاى ادبى نحوى و صرفى و منطق و اصول و فقه تبصره و المختصر النافع و شرح لمعه، و در حوزه قم در بخش عربى مدرسه آیت الله گلپايگانى و معهد الدراسات الاسلاميه دروس نحو و عقائد و مفاهيم اسلامى و تاريخ اسلام و پس از انقلاب در مدرسه حجتيه وسپس مدرسه امام خمينى درس تاريخ اسلام و حديث و نهج البلاغه و علوم قرآن و اصول فقه و حلقات شهيد صدر و مكاسب تدريس داشته ام، در دانشكده تربيت مربى عقيدتى سياسى و دانشكده اصول الدين و قرآن و حديث در قم، و دردزفول نيز در تفسير و علوم قرآن و اصول فقه و تاريخ اسلام تدريس د

اشته ام.

در نجف اشرف مقالاتى علمى عقيدتى در مجله أجوبه المسائل الدينيه و در قم تحقيق و تصحيح كتاب هايى كه در آثار ياد خواهد شد داشته ام. و همچنان اشتغال تحقيقى و تاليفى در تاريخ اسلام سيره نبوى و تاريخ امامان شيعه و خلفا و تدريس فقه مكاسب و أصول حلقات 3 در مدرسه امام خمينى قدس سره دارم.

تدریس ها:

اصول فقه، تاریخ اسلام، تبصره، تفسیر و علوم قرآن، حدیث، حلقات شهید صدر، شرح لمعه، عقاید، علوم قرآن، فقه، قرآن، کتاب‌های ادبى «نحوى و صرفى»، المختصر النافع، مفاهیم اسلامى، مکاسب، منطق، نهج‌البلاغه.

 

همكارى با مراكز و نهادها:

• تدريس فقه و اصول، سطح چهار، در مدرسه ی عالی امام خمينی. و تدريس و تقرير خارج فقه عبادات در مدرسه ی شهيدين.
• تدریس در مدرسه ی عربی آيت الله گلپا يگانی (معهد الد رسات الاسلامیه)، مدرسه ی حجتيّه ، مدرسه ی رضويّه ، دانشكده ی تربيت مربی عقيدتی سياسی سپاه پاسداران ، دانشكده ی علوم قرآن و حديث و اصول دين در قم و دزفول
• تدریس و اشراف بر پایان نامه ها به عنوان استاد مشاور و راهنما در مدرسه عالی دارالشفاء، مدرسه عالی فقه و معارف، مدرسه امام خمینی و جامعة العلوم الاسلامية. از 1370 ش. تا کنون.
• تدريس ،تحقيق و ارزيابى كتاب و اشراف بر پايان نامه ها، حوزه و مركز جهانى علوم اسلامی و مجمع جهانى اهل بیت، از 1370 تاكنون.
• عضو شورای کتاب مجمع جهانی اهل بيت (1388-1393)

• عضو شورای علمی گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، 1386-1392.

• عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، (1391)
• عضو حلقه ی تاریخ اسلام، گروه تاریخ و تمدن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی (1389(
• عضو شورای سیاست گذاری آموزشی پژوهشی دوره های عربی، دانشکده ی علوم حدیث (1388-1389)

• عضو کمیته حوزه ای فقه و مبانی حقوق - علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب، گروه علوم حوزه ای - دانشگاهی وابسته به دفتر گسترش آموزش عالی، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، 1386.
• عضو شورای علمی دانشنامه ی سیره ی نبوی (ص)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
• عضو شورای علمی دانشنامه ی فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386-1384.

• عضو انجمن تاريخ پژوهان كشور

• عضو شورای برنامه ريزی رشته ی تخصصی تاريخ اسلام حوزه علمیه قم
• عضو مجمع انديشه ی اسلامی (مجمع الفكر الاسلامي)
• مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى/ تدريس و اشراف بر پايان نامه ها/ از 66 تاكنون
• مشاور علمی گروه تخصصی تاریخ اسلام حوزه علمیه قم
• مشاور علمي مجله انديشه تقريب، مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى.
• مشاور علمی مجله تاریخ پژوهان و مجله تاریخ در آیینه پژوهش
• دادگسترى دزفول / قاضي- رئيس دادگسترى/ از 61 تا 63 هجرى شمسي
• دادگاه انقلاب ارتش دزفول/ قاضى – رئيس دادگاه/ از 60 تا 63 هجرى شمسي
• دادگاه انقلاب دزفول/ قاضى – رئيس دادگاه/ از آخر 59 تا 63 هجرى شمسي