محمد هادی یوسفی غروی


سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، ...

ساعت صفر: به عنوان اولين سوال ابتدا درباره محل زندگي حضرت از زمان تولد تا شهادت امام عسكري مختصر توضيحي بدهيد؟
یوسفی غروی: زندگي حضرت در اين دوران به شكل معمولي بوده و در خانه پدر بزگوارشان زندگی کرده اند. همان گونه كه در بعضي از كتب غيبت آمده، خلاف اين چيزي نيامده تا زمان شهادت امام عسكري (ع) كه ابتداي غيبت صغري بوده هیچ دلالتی و نقلی بر خلاف این نیست البته گاهی از خانه بیرون برده می شد و یا به بعضی از خواص نشان داده می شد اما بعد از شهادت پدر درباره دیدار با ایشان چيزي در كتب تاريخي نيامده. البته در این باره نشانه هايي وجود دارد كه بنابر آن زندگي حضرت به شكل عادي و طبيعي نبوده بلكه غير معمول بوده و زندگي غيبي بوده اما حالا كجا بوده؛ مثل زندگي ساير انبيايي است كه غيبي زندگی کرده اند؛ مثل حضرت ابراهيم که تا وقت بلوغ در غاري زندگي مي كرده. كساني كه به غيب ايمان داشته باشند، به اين جهت هم ايمان دارند. بر اساس ادله اي كه هست، بالاخره جزييات براي ما معلوم نيست، و اجمالا مي فهميم كه بعد از پنج سالگي در منزل پدر نبوده، چون از طرف معتمد عباسي منزل را محاصره كرده بودند و تحت نظر بوده. بنابر اين، يا در منزل نبوده و يا اگر بوده به شكل غيبي بوده.
ساعت صفر: در بعضي از روايات ديده شده كه حضرت بعد از تولد به خانه جده (مادر بزرگ) در مكه برده شده و در آن جا زندگي كرده؟
یوسفی غروی: اين نقل خیلی قوي نيست؛ چون هر چيزي كه بر خلاف روند عادي باشد، نياز به دليل قوي دارد، بله در نقلي آمده است، اما در حدّ خبري معمولي است، آن قدر قوي نيست كه بتوان روند عادي زندگي را به استناد اين خبر به هم بزنيم
ساعت صفر: نحوه ارتباط شيعيان در آن دوره چگونه بوده؟
یوسفی غروی: ارتباط به همان شكلي گفته شد كه گاهي براي بعضي از خواص اظهار مي كردند؛ در حدّي كه در كتب غيبت آمده كه بعضي از خواص يكي دوبار در دوره طفوليت و شير خوارگي و يكي دوبار هم در هنگامي كه حضرت مي توانستند راه بروند يا در حال مرض پدرشان امام حسن عسكري ایشان را دیده اند. مثلا نقل شده امام به غلامشان دستور دادند حضرت را بياورند كه حضرت خود داروي پدر را بدهد و ناقل خبر مي گويد كه ایشان حدود پنج سال داشت.
ساعت صفر: از غير شيعيان هم كسي شاهد حيات و تولد امام بوده؟ چون شنيده ام كه حضرت عسكري از قابله غير مسلمان هم دعوت كرده تا شاهد ولادت امام باشد تا بعدا نگويند اين خبر دروغ است و شيعيان اين اخبار را ساخته اند؟
یوسفی غروی: این در اخبار مشهور و معروف نزد شیعه نیست و در هنگام ولادت كسي جز حكيمه خاتون دختر امام جواد نبوده و بگوید که حضرت در یک هفته به اندازۀ یک ماه و در یک ماه به اندازۀ یک سال رشد کرده است. فقط حكيمه خاتون بوده كه خود او هم آن شب خبر نداشته و حضرت فرمودند كه شب را در آن جا افطار كند و آن جا بماند و كار خاصي دارد و بعد فرمود كه نرگس خاتون حامله است. حكيمه خاتون اظهار تعجب كردند و عرض کردند كه: مگر نرگس خاتون حامله است؟ من آثار حمل نمي بينم! حضرت فرمودند بله تا به حال، به شكل غيبي بوده و تو امشب نزدیک طلوع فجر ولادت را خواهي ديد.
ساعت صفر: نحوه رشد و نمو حضرت در دوران کودکی چگونه بوده؟
یوسفی غروی: نقلي داريم که رشد حضرت بيش از حد معمول بوده و در يك هفته به اندازه يك ماه سایر کودکان بوده، اما اين مشمول همين قاعده است كه هر چيزي كه بر خلاف روند عادي باشد حتی معجزه، نياز به دليل محكم دارد؛ چون بر خلاف قانون طبيعي است. پس بايد دليل محكم قابل استناد باشد، بنابراین رشد حضرت به شکل معمولی بود. اين اندازه از نقل قابل استناد نيست و هيچ كس نمي تواند به شكل قطعي به این روایت استناد کند.
ساعت صفر: به هر حال بايد رشد فكري داشته باشد كه حضرت عسكري بعضي از امور را به ايشان ارجاع مي دادند؛ مثلا در روايت داريم كه چهل نفر از شيعيان نزد امام عسكري آمدند تا وجوهات شرعي را تقديم كنند و حضرت دستور دادند كه نزد فرزند خردسالش بروند.
یوسفی غروی: اين جريان در زمان وفات حضرت بوده كه حدود پنج سال داشتند و وقت امامت ايشان بوده و در تاريخ هم نمونه داريم؛ مثلا خود حضرت عسكري هنگام امامت هشت سال داشته و امام جواد (ع) هنگام امامت حدود هشت يا هفت سال داشته كه 9 سال هم گفته شده و در قرآن هم آمده كه به بعضي از انبيا در دوران كودكي رسالت داده شده و جاي هيچ اظهار خارق العاده اي كه بيش از حد اعجاز باشد نيست و ممكن است كسي در 5 سالگي علم لدني و امامت داشته باشد.
ساعت صفر: لطفا برخي از منابعي را معرفی کنید كه به دوران كودكي امام پرداخته باشند يا لااقل دوران كودكي امام در آن باشد و معتبر باشند!
یوسفی غروی: سه كتاب معتبر به نام غيبت داريم: يكي غيبت نعماني که قبل از غیب شیخ صدوق بوده چون مرحوم نعمانی هم عصر مرحوم کلینی بوده و کاتب مرحوم کلینی صاحب اصول کافی است. و ديگري غيبت شيخ صدوق و غيبت شيخ طوسي. اين كتاب ها هر کدام در حدّ يكي دو تا روایت درباره كودكي امام دارند؛
آخرین سوال به مناسبت فرارسیدن نهم ربیع و سال روز امامت حضرت مهدی (عج) است. بعضی این روز را مصادف با کشته شدن خلیفه دوم می دانند.

پیوند